Ve resmen onaylandı… Fatura bakanlığa kesilecek

EPDK’nin bahse ait kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, doğal gaz dağıtım şirketi, bu yöntem ve temeller sebebiyle evvelki ay yahut aylar içinde katlandığı sistem kullanım bedellerini ve sistem kullanım bedellerine tekabül eden öbür fiyatları, dağıtım şirketi yetkililerince onaylanmış icmal tablosuyla birlikte takip eden birinci 5 iş günü içinde, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığına (ETKB) fatura edecek ve bu bedel ve meblağların bakanlık bütçesinden karşılanmasını talep edecek.

Bakanlık tarafından, dağıtım şirketi tarafından düzenlenen faturayı talep tarihinden itibaren 10 iş günü içinde dağıtım şirketinin banka hesabına aktarmak suretiyle ödeme gerçekleştirilecek.

ETKB’nin dağıtım şirketinden ek bilgi ve doküman istemesi durumunda kelam konusu fıkrada yer alan müddet istenen bilgi ve evrakların tamamlanmasından itibaren başlayacak.

Boru Sınırları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından doğal gaz dağıtım şirketi hakkında ETKB’ye bildirilen de metot ve temellere bahis aylık katılaşmış doğal gaz tüketim ölçüsünün, dağıtım şirketine yapılan ödemeye temel tüketim ölçüsünden düşük olması halinde, tüketim ölçüleri ortasındaki farkın faturada belirtilen sistem kullanım bedeli ile çarpılmasıyla bulunan fazla ödeme fiyatı, ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme artırımı ile birlikte ilgili şirketin bir sonraki devir alacağından mahsup edilecek biçimde dağıtım şirketi tarafından sonraki devir faturasından tenzil edilecek.

Söz konusu fıkrada belirtilen fazla ödemenin uygulama periyodu sonunda oluşması halinde, fazla ödeme meblağı ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme artırımı ile birlikte dağıtım şirketinden defaten tahsil edilecek.

Bu yordam ve temellerin 10’uncu hususunun ikinci fıkrasında yer alan “yasal faiziyle” ibaresi ise “Ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme artırımı ile” halinde değiştirildi.

Öte yandan, EPDK tarafından, Opet Petrolcülük AŞ’nin depolama lisansı kapsamındaki Marmara Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ait depolama tarifeleri tadil edildi.

Buna nazaran, Opet Petrolcülük AŞ’nin Sultanköy Beldesi Tilkiçatağı mevkii Marmara Ereğlisi’nde faaliyette bulunan Marmara Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine depolama tarifeleri tadil edilerek onaylandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir