Ara eleman açığına örnek gelenek

Söke Un çalışanları, ülkemiz sanayiindeki orta eleman açığına örnek oluşturacak çeşitten bir geleneği yaşatıyor. Söke’nin teknik lise ve üniversite mezunu gençleri, büyük kentlere göç etmeye gerek duymadan bölgedeki tesislerde baba mesleğini devralıyor. Çalışanın oğlu müdür olabilirken, Söke Un çalışanlarının yüzde 40’ı birinci dereceden akrabalardan oluşuyor.