Sigorta şirketlerinin BSMV hesaplamasına açıklık getirildi

Sigorta şirketleri, araçların rayiç bedeli ile kazadan sonraki hurda bedelinin banka ve sigorta muameleleri vergisi konusunda tereddüt yaşıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gelir Vergileri Genel Tebliği, sigorta şirketlerinin sovtaj işlemlerinde BSMV hesaplamasına açıklık getirdi.

Sigorta şirketlerinin, rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda gelir elde etmeleri halinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) hesaplayacağı, aksi halde BSMV hesaplamayacağı hususuna getirilen açıklığı içeren tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Aracın kaza öncesi rayiç bedeli ile kaza sonrası hurda bedeli arasındaki farkı için alınan bedelle ilgili karar

Tebliğle, sigorta şirketlerince rücu ve kaza öncesi rayiç bedel ile kaza sonrası hurda bedeli arasındaki fark anlamında kullanılan sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılması amaçlanıyor.

Düzenleme tereddütleri giderecek şekilde yapıldı

AA’nın haberine göre, sigortacılık mevzuatı gereği sigorta şirketleri, kaza sonucu ağır veya tam hasara uğrayan malları, kaza öncesi rayiç bedeliyle tazmin ediyor. Kaza öncesi sovtaj bedeli tazmin etmekle yükümlü olan sigorta şirketleri, bunun vergilemesinde tereddüt yaşayabiliyor. Bu tereddütleri giderecek şekilde düzenleme yapılarak, ileride oluşabilecek idare ile sigorta şirketleri arasındaki ihtilafın önüne geçilmiş oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir