Madenci yakınlarına destek paketi kabul edildi

Teklifin görüşmelerine bugün kaldığı yerden devam edilecek. Teklifin kabul edilen hususlarının getirdiği düzenlemeler şöyle:

Belediyeler gerektiğinde, cemevleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü bakımını, tamirini yapmak ve gerekli materyal takviyesini sağlayabilecek.

İl özel yönetimi; vilayet sonları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından değer taşıyan yerler ile cemevlerinin üretim, bakım ve tamiratını yapabilecek.

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sıhhat sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait koşullar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. l ANKARA Milliyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir