Altılı Masa toplantısı sonrası liderlerden ortak açıklama

Altılı Masa toplantısı sonrası ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle: Altılı Masa olarak, önderler buluşmaları’nın ikinci tipinin ikinci toplantısında DEVA Partisi konut sahipliğinde bir ortaya geldik. Toplantımızın başında yaptığımız özel açıklamada vurguladığımız üzere dün İstanbul Taksim’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye’yi terör ataklarıyla dizayn etmek isteyenlere asla müsaade vermeyeceğimizi bir sefer daha vurguluyoruz.

Bizler, iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma siyasetlerine karşı, ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiye’si için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz.

Önümüzdeki seçimle birlikte, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, özgürlükçü ve demokratik Türkiye’yi vatandaşlarımızın takviyesi ile inşa edeceğiz.

Bugünkü toplantımızda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası ile ortak komitelerimizin çalışmalarını değerlendirdik.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda çalışmalarımızı en kısa müddette tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacağız.

Altılı Masa olarak kurduğumuz Ortak Çalışma Kümesi, Anayasal ve Yasal Islahatlar Kurulu, Seçim Güvenliği Kurulu ve İrtibat Komitesi çalışmalarını sürat kesmeden sürdürmektedir.

Bir evvelki toplantımızda kurulmasına karar verdiğimiz Ortak Çalışma Kümesi, temel siyaset alanlarında (9 ana, 60 alt başlık altında) yürüttüğü çalışmada kıymetli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu çalışma ile ülkemizin içinde bulunduğu problemlerin süratli ve kalıcı biçimde çözülmesi için atılması gereken somut adımları ortaya koyacak, belirlenecek ortak amaçları, siyasetleri ve projeleri ortak taahhütlerimiz olarak büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceğiz.

Anayasal ve Yasal Islahatlar Kurulu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık.

Seçim Güvenliği Komitesi, seçim öncesi, seçim periyodu, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreçte atılacak adımları planlamakta, seçim güvenliği için güç ve iş birliğimizi eksiksiz formda yürütmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
İletişim Komitesi, ortak kurullarımızın rapor ve çalışmalarını kamuoyuna daha güçlü biçimde duyuracak hazırlıkları yürütmektedir. Altılı Masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa çalışmasının milletimize daha tesirli bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararını aldık. Türkiye’nin yarınlarının inşası için yapılan çalışmalar kamuoyu tarafından www.altilimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebilir.

Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili teklifleri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022’de tarihi bir prensip imza attık. Belirlediğimiz ortak prensip ve pahalar yerinde birlikte çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir aralık kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa tabanında en kısa vakitte bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık.

Bugünkü toplantımızda yeni ekonomik ve siyasi gelişmeleri de değerlendirdik.

Gerçekçi ve inanç duyulan adımlarla meseleleri kalıcı biçimde çözmek yerine gerçekleri gizleme peşinde olan iktidar, ülkemizi tarihin en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Besin, güç, barınma, öğrenci, çocuk, emekli ve çalışan yoksulluğu görülmemiş derecede derinleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Kur Muhafazalı Mevduat, art kapı döviz satışları, döviz cinsi borçlanma ve garantiler üzere uygulamalar haksız gelir ve servet transferini körüklemekte, gelir dağılımı her geçen gün daha da bozulmakta ve orta direk yok olmaktadır.

Altılı Masa olarak bu adaletsiz ve çarpık sisteme son verecek; enflasyonun tek haneye indirildiği, alım gücünün yükseltildiği, insan onuruna yaraşır gelir sağlayan istihdam artışlarının gerçekleştirildiği, yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, toplumsal adaletin sağlanarak toplumun tüm kısımlarının refahtan adil bir halde hisse aldığı kapsayıcı bir iktisat inşa edeceğiz. Bu maksatlara ulaşmak için gerçekleştireceğimiz tüm ıslahatları kamuoyuna açıklayacağımız Ortak Siyasetler Metni ile ortaya koyacağız.
Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir arbede konusu olmasına müsaade vermeyeceğiz. Anayasayı ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini kendi tasarrufunda gören bir iktidarın vaatlerinin kimseye inanç veremeyeceğinin şuurundayız.

Bizler Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz. Yarının Türkiye’sinde hiç kimse niyetinden ve inancından, bilhassa hiçbir bayan kıyafetinden ve giysi usulünden ötürü ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bizler, toplumun bir bölümünü siyasi rehine üzere kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz.

Sansür maddesiyle gerçeği dahi kendi inhisarına almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve toplumsal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan fikir ve söz özgürlüğünü ayaklar altına alan bu otoriter idare anlayışına daima birlikte son vereceğiz.

Bu inanç ve azimle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında konuşan, tartışan, kendini özgürce söz eden, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye’yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz.

Bir defa daha vurgulamak isteriz ki, Altılı Masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa vakitte Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa’dan ve milletten kopmuş bu otoriter idareye son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız.
Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun.

Not: Altılı Masanın bir sonraki önderler buluşması 28 Kasım 2022 tarihinde Demokrat Parti’nin konut sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir