Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 70 KPSS ile personel alıyor! Başvurular ne zaman?

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana nazaran; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfında 9.dereceden 40 adet takıma atama yapılmak üzere, belirtilen tahsil kısımlarından mezun adaylar ortasından kelamlı imtihanla Aile ve Toplumsal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda yer alan genel koşulları taşımak, 

  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve üstteki tabloda belirtilen tahsil kısımlarından birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat evresinde eklemeleri gerekmektedir.)

  • Giriş (sözlü) imtihanının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2022) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) 

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanından, üstteki tabloda puan çeşitleri için belirlenen baraj puanını almış olmak.

  • YDS’den minimum (C) seviyesinde ya da lisan yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan öteki bir evraka sahip olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.) 

  • Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

1) Üniversitelerin Hukuk kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat kademesinde eklemeleri gerekmektedir.) 

2) Üniversitelerin Toplumsal Hizmet, Toplumsal Hizmetler, Toplumsal Çalışmalar, Toplumsal Çalışma ve Toplumsal Hizmetler kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat evresinde eklemeleri gerekmektedir.) 

3) Üniversitelerin Psikoloji kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat basamağında eklemeleri gerekmektedir.) 

4) Üniversitelerin Ruhsal Müşavere ve Rehberlik Rehberlik ve Ruhsal Danışmanlık, Ruhsal Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Ruhsal Hizmetleri kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, ( Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat etabında eklemeleri gerekmektedir.) 

5) Üniversitelerin Çocuk Gelişimi, Çocuk Sıhhati ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat kademesinde eklemeleri gerekmektedir.) 

6) Üniversitelerin Sosyoloji yahut İnsan ve Toplum Bilimleri kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat basamağında eklemeleri gerekmektedir.) 

7) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği / Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Denetim ve Bilgisayar Mühendisliği kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat basamağında eklemeleri gerekmektedir.) 

8) Üniversitelerin Kamu İdaresi kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat kademesinde eklemeleri gerekmektedir.) 

9) Üniversitelerin İktisat kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat etabında eklemeleri gerekmektedir.) 

10) Üniversitelerin İşletme kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat evresinde eklemeleri gerekmektedir.) 

11) Üniversitelerin Maliye, Muhasebe ve Maliye yahut Maliye-Muhasebe kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat kademesinde eklemeleri gerekmektedir.) 

12) Üniversitelerin Milletlerarası İlgiler kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat evresinde eklemeleri gerekmektedir.) 

13) Üniversitelerin Siyaset Bilimi kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat basamağında eklemeleri gerekmektedir.) 

14) Üniversitelerin İstatistik yahut Matematik ve İstatistik kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat kademesinde eklemeleri gerekmektedir.) 

15) Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği yahut İngilizce Öğretmenliği-ELT İngiliz Lisanı ve Edebiyatı, İngiliz Lisanı, İngiliz Lisanı ve Mukayeseli Edebiyat, İngiliz Lisanı ve Kültürü, Mütercim-Tercümanlık kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet ile müracaat etabında eklemeleri gerekmektedir.)

BAŞVURULAR NE VAKİT YAPILACAK?

Adaylar müracaatlarını 07/11/2022-18/11/2022 tarihleri ortasında e-Devlet Meslek Kapısı Kamu İşe Alım platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen müddet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

Birden fazla kısım mezunu olan adaylar yalnızca bir kısım için müracaatta bulunabilecekler. 

İstenilen dokümanlarda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Fotoğraflı Özgeçmiş, 

  2. Bir adet vesikalık fotoğraf,(Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz büsbütün görünür halde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.) c)Yabancı lisan evrakı. 

  3. Yurt dışındaki tahsil kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik dokümanının aslı yahut Bakanlıkça onaylı örneği 

  4. Talep/başvuru formu, (Sözlü imtihana katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir formda kelamlı imtihan günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir